Koparko-ładowarki, Wózki widłowe, Suwnice, Ładowarki, Koparki, Żurawie i wiele innych
   
 

DO PROWADZENIA SZKOLEŃ POSIADAMY NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
<Wydział Edukacji Urząd Miejski Grudziądz>
<nr wpisu: 98, z dnia 21 stycznia 2008 roku>2. Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych.
<Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu>
<nr ewidencyjny: 2.04/00056/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 roku>3. Zatwierdzony program oraz zgoda na prowadzenie i egzaminowanie w zakresie szkoleń
o tematyce "Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym".
<Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach>
<nr programu: 1528/I/2008 z dnia 09 stycznia 2009 roku>4. Zatwierdzony program oraz zgoda na prowadzenie i egzaminowanie w zakresie szkoleń
o tematyce "bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem
silnikowym".

<Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach>
<nr programu: 1528/I/2008 z dnia 09 stycznia 2009 roku>5. Zgoda na prowadzenie szkoleń o specjalności:

- operator koparko - ładowarki, wszystkie typy, klasa trzecia

- operator ładowarek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień

- operator koparek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień.


<Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie>
<potwierdzenie nr: NC-601-135/1/11 z dnia 18 lipca 2011 roku>6. Zgoda na prowadzenie szkoleń z zakresu sprzętu drobnego, typu:

- przecinarki

- zagęszczarki

- narzędzia udarowe ręczne


<Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie>
<potwierdzenie nr: NC-601-135/1/11 z dnia 18 lipca 2011 roku>7. Zgoda na prowadzenie szkoleń o specjalności:

- operator ładowarek jednonaczyniowych w zakresie II klasy uprawnień

- operator koparek jednonaczyniowych w zakresie II klasy uprawnień.


<Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie>
<potwierdzenie nr: NC-601-135/2/15 z dnia 09 kwietnia 2015 roku>8. Akredytacja Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
<Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty >
<decyzja z dnia 16.08.2011 roku>9. Zatwierdzony program nauczania do realizacji szkoleń: podesty ruchome przejezdne, podesty wiszące, suwnice, żurawie, wózki widłowe, ładowarki teleskopowe (IWJO)
<Urząd Dozoru Technicznewo w Bydgoszczy>
<2011 rok>10.
Akredytacja Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
<Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty >
<decyzja z 2014r >11. Certyfikat Jakości ISO 9001 - 2009
<PIHZ Gdynia>
<decyzja z 2014>

 

12. Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących akademię zatrudnienia.
<Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego>
<decyzja nr 8345 z dnia 16.05.2012 roku>

"Polityka jakości" do pobrania >>


 
Wszelkie prawa zastrzezone - Edukator kursy i szkolenia